Het welzijn van onze bewoners is belangrijk voor ons. Daarom werken wij in de dagelijkse praktijk met 10 klantbeloftes vanuit Kwaliteit@. Hiermee waarborgen we de kwaliteit van zorg bij Zorglandgoed Groot Spriel. Wij luisteren oprecht naar onze bewoners, en combineren dit met onze professionele kennis van dementie. Zo stemmen wij onze dienstverlening af op uw persoonlijke wensen. Hieronder ziet u onze 10 klantbeloftes.

Hier voel ik
mij thuis

LEES MEER

Mijn naasten voelen zich hier welkom en thuis

LEES MEER

Ik krijg passende zorg en ondersteuning

LEES MEER

Ik hoor erbij en heb zinvolle bezigheden

LEES MEER

Ik eet en drink
naar wens

LEES MEER

Hier doe ik ertoe en mag ik mezelf zijn

LEES MEER

Ik heb medewerkers om mij heen die mij kennen en die ik vertrouw

LEES MEER

Ik maak persoonlijke
afspraken over mijn welzijn

LEES MEER

De medewerkers nemen verantwoordelijkheid
voor mij

LEES MEER

De organisatie is professioneel en de medewerkers werken
met plezier

LEES MEER

Wensen van bewoner en familie zijn leidend
Alle beloften dragen bij aan uw welzijn als bewoner. Welzijn is immers de beste zorg! Omdat we zo veel aandacht besteden aan welzijn, wordt uw zorgbehoefte vanzelf verlaat of zelfs kleiner. Eigen regie en autonomie zijn bij ons heel belangrijk. Wij maken het leefplezierplan daarom altijd samen met u. Hierbij hebben we speciale aandacht voor veiligheid, structuur en plezier. Familie en andere naasten zijn bij ons altijd van harte welkom. Ook zij worden uitgenodigd uw leefplezierplan mede vorm te geven. Dit plan bespreken we regelmatig, en stellen het zo nodig bij.

Kleinschalige zorg door professionals
Hierbij helpt het dat wij ook oprechte aandacht hebben voor onze medewerkers. Onze medewerkers zijn professionals die de vrijheid krijgen om te doen wat goed is voor u als bewoner. Want je kunt zelf pas oprecht aandacht en welzijn geven, als je zelf ook oprechte aandacht krijgt! En wie wil er nou niet geholpen worden door medewerkers die gemotiveerd zijn, en oprecht plezier hebben in hun werk? Wij selecteren ons team op een juiste mix van kennis en ervaring met mensen met dementie en geheugenproblemen.