In de gebouwen en op het terrein van Zorglandgoed Groot Spriel hebben we een aantal observatiecamera’s geplaatst. Daarbij maken we onderscheid tussen video-observatie in de kamers van onze bewoners en video-observatie in de algemene ruimten (“verkeersruimten”).

Video-observatie in de kamers van bewoners
In de kamers van bewoners kan er video-observatie plaatsvinden, waar (in uitzonderlijke situaties) ook bezoekers mee te maken zouden kunnen krijgen. Deze observatie vindt uitsluitend plaats bij kwetsbare mensen die extra bescherming nodig hebben, bijvoorbeeld omdat er een grote kans bestaat dat ze vallen. Het is een laatste redmiddel als er geen enkele andere manier is om deze bewoners goed te beschermen. Voor dergelijke observatie vragen we uiteraard altijd eerst om de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner zelf of, indien die daartoe niet meer in staat is, van diens wettelijke vertegenwoordiger. De camerabeelden worden niet opgeslagen of bewaard. Ze worden uitsluitend “live” gevolgd door de medewerker die verantwoordelijk is voor de veiligheid en welzijn van de bewoner in kwestie.
Bewoners of hun vertegenwoordigers hebben te allen tijde het recht om hun toestemming voor de video-observatie op hun kamer in te trekken. De observatie wordt dan onmiddellijk gestaakt.

Video-observatie in algemene ruimten
De video-observatie in algemene ruimten heeft hetzelfde doel, namelijk het vergroten van de veiligheid van onze bewoners, maar algemene video-observatie is voor hen minder ingrijpend. Het is onze plicht om onze bewoners zo goed mogelijk te beschermen, ook als zij zich in een algemene ruimte bevinden waarin op dat moment even geen zorgmedewerker aanwezig is. Video-observatie helpt ons daarbij. Daarom zien wij video-observatie in algemene ruimten als ons gerechtvaardigde belang. Ook de camerabeelden die in algemene ruimten worden gemaakt, worden niet opgeslagen.

Uw rechten
Omdat de videobeelden niet worden opgeslagen, zijn veel van de rechten van betrokkenen (zoals inzage en verwijdering) niet van toepassing. Als u door onze camera’s wordt gefilmd en u van mening bent dat uw belangen groter zijn dan de belangen van Zorglandgoed Groot Spriel, dan kunt u bezwaar maken tegen onze camera-observatie. Zie hiervoor onze Privacyverklaring.

Meer informatie
Meer algemene informatie is te vinden in de Privacyverklaring op onze website. Voor meer specifieke informatie over video-observatie kunt u contact opnemen met Arnold Hoeve, telefoon 06-12861400. Of u kunt een e-mail sturen naar info@zorglandgoedgrootspriel.nl.