Rijk, gemeenten en aanbieders willen in deze periode bij kwetsbare mensen thuis zo lang als mogelijk inzetten op stut en steun in de thuissituatie. Hierdoor wordt de druk op de medische zorg niet verder vergroot.
Deze richtlijn en de richtlijnen over mantelzorg, hulp bij het huishouden en hulpmiddelenzorg vormen samen de ‘Aanpak kwetsbare ouderen die thuis wonen bij verzwaring problemen en crisissituaties.’
In deze richtlijn wordt uiteengezet wat is afgesproken ten aanzien van de continuïteit van zorg, wat belangrijk is ten aanzien van dagbesteding, -behandeling en -opvang en wat geldt ten aanzien van de veiligheid van medewerkers.

Lees hier de richtlijnen