We vinden het belangrijk dat de leden van onze Raad van Commissarissen op kritische en meedenkende wijze invulling geven aan onze visie en missie.

Onze Raad van Commissarissen voelt zich verbonden met onze doelgroep, de historie van het landgoed en de lokale gemeenschap. De leden zijn onafhankelijk en hebben relevante kennis en ervaring. Ze zetten zich graag in voor Zorglandgoed Groot Spriel. De Raad van Commissarissen komt minimaal twee keer per jaar bijeen.

Willem Kikkert (voorzitter)

Expertise organisatie

Bertus van Dijk

Expertise Welzijn en Zorg

Henk Grevelman

Expertise Financiën