We vinden het belangrijk dat de leden van onze Raad van Commissarissen op kritische en meedenkende wijze invulling geven aan onze visie en missie.

Onze Raad van Commissarissen voelt zich verbonden met onze doelgroep, de historie van het landgoed en de lokale gemeenschap. De leden zijn onafhankelijk en hebben relevante kennis en ervaring. Ze zetten zich graag in voor Zorglandgoed Groot Spriel. De Raad van Commissarissen komt minimaal twee keer per jaar bijeen.

WillemKikkert_klein

Willem Kikkert
(voorzitter)

Expertise Bestuur en Inwonerbetrokkenheid

Willem is opgeleid als Hoger Bestuursambtenaar met een specialisatie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Daarnaast heeft hij diverse managementopleidingen gevolgd, waaronder de opleiding Waarderend Vernieuwen.

Op dit moment is hij werkzaam als wethouder voor onder meer Wonen, Welzijn en Zorg. Vanuit die functie heeft hij veel te maken met het dagelijks leven van mensen vanuit het perspectief van gezondheid en geluk, kansengelijkheid en bestaanszekerheid.  Hij ziet dat met de toenemende vergrijzing meer mensen (gaan) leiden aan dementie. Met name de combinatie van Wonen en Zorg en het werken in de wijken aan het Welzijn van bewoners wordt daarom steeds belangrijker. Daarnaast is hij in zijn privé situatie gehuwd met een partner die een Mild Cognitieve Stoornis heeft en weet hij hoe belangrijk een actief leven is. Daarom zet hij zijn kennis graag in voor Zorglandgoed Groot Spriel.

BertusHoebert_klein

Bertus Hoebert

Expertise Welzijn en Zorg

"Ik ben huisarts en probeer waar mogelijk de ouder wordende medeburgers heerlijk thuis te laten verblijven. Dat gaat heel vaak goed,  echter soms loopt die thuissituatie vast. Ik merk dan als huisarts dat een passende plek vaak niet snel voorhanden is. En een unieke plek als Zorglandgoed Groot Spriel al helemaal niet. 
Met veel plezier volg ik deze mooie organisatie hoe de zorg voor de vastlopende oudere gestalte gegeven wordt. En denk graag mee."

Marcel

Marcel Cramwinckel

Expertise financien en organsiatieontwikkeling

Marcel Cramwinckel studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden en behaalde een master in Public Administration aan de Nederlandse school voor Openbaar bestuur.
Hij deed in zijn ambtelijke loopbaan op de ministeries van Binnenlandse zaken en Justitie en Veiligheid veel ervaring op met reorganisaties, organisatieontwikkeling en advisering van bewindslieden bij hun politieke besluitvorming. Van 2018-2022 was hij wethouder in Voorschoten voor oa financiën, ruimtelijke ordening,  vastgoed en erfgoed. "Ik weet uit eigen ervaring met mijn moeder, een tante en een vriend, hoe belangrijk een liefdevolle en professionele omgeving is voor Alzheimer- en dementiepatienten. Daarom zet  ik graag mijn kennis, ervaring en netwerk in voor Zorglandgoed Groot Spriel."