We vinden het belangrijk dat de leden van onze Raad van Commissarissen op kritische en meedenkende wijze invulling geven aan onze visie en missie.

Onze Raad van Commissarissen voelt zich verbonden met onze doelgroep, de historie van het landgoed en de lokale gemeenschap. De leden zijn onafhankelijk en hebben relevante kennis en ervaring. Ze zetten zich graag in voor Zorglandgoed Groot Spriel. De Raad van Commissarissen komt vier keer per jaar bijeen.

WillemKikkert

Willem Kikkert (voorzitter)

Expertise organisatie
Silhouette

Vacature

Expertise Welzijn en Zorg
Silhouette

Vacature

Expertise Financiën