Hieronder treft u als download ons Kwaliteitsplan 2023 aan, waarin we onze visie geven op de kwaliteit van onze Welzijn en Zorg. Wij zijn dagelijks bezig om het Welzijn van onze gasten, bewoners en medewerkers waar mogelijk verder te verhogen en te verbeteren. Het kwaliteitsplan is een beschrijvend document voor alle betrokkenen en belanghebbenden rondom Zorglandgoed Groot Spriel.

Het kwaliteitsplan van Zorglandgoed Groot Spriel wordt aan de hand van het kwaliteitskader voor verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland geschreven. Het kwaliteitskader bewaakt en maakt zichtbaar wat zorgaanbieders, bewoners en zorgverzekeraars hebben afgesproken over wat goede Welzijn en Zorg is. Het kwaliteitskader vormt tevens de basis voor toezicht en verantwoording.