U als bewoner, en uw naasten, staan bij ons centraal. Daarom hechten wij grote waarde aan uw mening en ervaringen. We kunnen van en mét elkaar leren, en daarom werken wij met een familiecommissie. De familiecommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies en overlegt meerdere malen per jaar.